Intel Galileo Gen 2

Intel Galileo Gen 2

این کامپیوتر ساخته شرکت Atmel بوده که بر اساس پردازنده 32-bit Intel Pentium-class با اندازه بورد 72mm x 124mm x 16mm  طراحی شده است.

این بورد از کلیه پروتکل های ارتباطی پشتیبانی می کند که  می توان از این پروتکل ها به منظور توسعه بورد استفاده کرد. مزیت بزرگ این بورد طراحی استاندارد آن با بردهای آردوینو UNO است که کلیه شیلد ها و ماژول های قابل اتصال به برد های آردوینو UNO  را می توان به این برد متصل کرد.