زاويه سنج دقيق 2 محور 45± درجه RS485 با قابليت باس مدل ZCT245CL-485-HKLN

زاويه سنج دقيق 2 محور 45± درجه RS485 با قابليت باس مدل ZCT245CL-485-HKLN

زاويه سنج دقيق 2 محور 45± درجه RS485 با قابليت باس

توضيحات: اين محصول يك زاويه سنج صنعتي 2 محور ديجيتال با پايداري و دقت فوق العاده بالاست. ميتوانيد بواسطه رابط RS485 با آن ارتباط برقرار كرده و مشخصات زاويه را در 2 محور x و y در بازه 45± درجه دريافت كنيد. اين مدل داراي ويژگي ارسال اطلاعات روي باس داده است. با استفاده از اين قابليت ميتوانند چندين زاويه سنج را با استفاده از يك كابل RS485 به سيستم ميزبان مانند HMI يا PLC متصل نموده و با آدرس دهي اطلاعات هريك را در زمان دلخواه دريافت نماييد. مزيت اين ويژگي براي سيستمهايي است كه تعداد زيادي زاويه سنج استفاده ميكنند. عدم نياز به پورتهاي متعدد و كابلهاي مجزا براي تبادل اطلاعات از عمده مزاياي اين مدل است.

در اين زاويه سنج ميتوانيد زاويه دلخواه را بعنوان زاويه صفر تنظيم نماييد. همچنين فركانس اندازه گيري يا تعداد دفعات اندازه گيري در ثانيه و نيز باود ريت يا سرعت تبادل اطلاعات در اين ماژول قابل تغيير و تنظيم است.

 

مشخصات:

 

كاربردها:

 

ابعاد:

 

اسناد فني: