ماژول انتقال دیتا فرکانس 433MHz رابط سریال مدل HC-12 با چیپ Si4438 با برد 1000 متر

ماژول انتقال دیتا فرکانس 433MHz رابط سریال مدل HC-12 با چیپ Si4438 با برد 1000 متر

Features:

Supply voltage: 3.2V~5.5V. (If the module you want to work long hours in the emission state, it is recommended that when the supply voltage exceeds 4.5V threaded a 1N4007 diode to prevent module built-in LDO heated)
Default address range (open field test): About 600m (maximum communication distance adjustable reach 1000m, the baud rate is 5000bps)
Default idle current: 16MA (In different working modes operating current is different)
Module dimensions: 27.8 x 14.4 x 4mm
Operating frequency range: 433.4-473.0MHz, up to 100 channels of communication
The maximum transmit power: 100mW (settable)
Module support software upgrade
Default factory settings: Mode FU3, baud rate is 9600bps, communication channels CH001 (433.4M)